“Des del 1979 el nostre compromís és que gaudeixis d'una experiència única degustant productes tradicionals i saludables”

Qualitat

Cuinats del Gourmet, ha basat el seu sistema de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat alimentària certificant-se en les normes següents:

- UNE EN ISO 9001:2008 “Sistema de gestió de Qualitat”.

- UNE EN ISO 14001:2004 “Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb orientació per al seu ús”.

- UNE EN ISO 22000:2005 “Sistema de gestió de la innocuïtat dels aliments”. Requisits indispensables per a qualsevol organització en la cadena de seguretat alimentaria”.

Vilanova ha elaborat els plans de prerequisits i sistema APPCC conforme a la normativa vigent sobre seguretat alimentària.

Amb la millora contínua es busca aconseguir la satisfacció dels clients pel que fa al nostre nivell de servei i la qualitat i seguretat alimentària dels nostre productes.